ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองที
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650062
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  650062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองที
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangtee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกลำดวน
ตำบล :
  เมืองที
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044549039
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กันยายน 2471
อีเมล์ :
  maungtee.channel@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองที
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:37:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองที


นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองที

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน