ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประสพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650063
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  650063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประสพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprasob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านผึ้ง
ตำบล :
  บุฤาษี
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590356
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤศจิกายน 2513
อีเมล์ :
  watprasob_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุฤาษี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 15:09:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประสพ


นายวิรัช ศรีไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน