ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประปืด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650064
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  650064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านประปืด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banprapued
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านประปืด
ตำบล :
  เมืองที
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2482
อีเมล์ :
  prapuedschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองที
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10:17:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านประปืด


นายประเสริฐ สิงคเสลิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประปืด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน