ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรัตนะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650065
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  650065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรัตนะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRATHANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านรัตนะ
ตำบล :
  บุฤาษี
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590236
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  rathana_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุฤาษี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 02:29:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรัตนะ


นายชำนาญ ใจเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน