ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะนงชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650068
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  650068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทะนงชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantanongchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านทะนงชัย
ตำบล :
  เมืองที
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044549123
โทรสาร :
  044549123
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พศ.2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองที
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:59:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทะนงชัย


นายธันญพฤกษ์ ก้อนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะนงชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน