ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650070
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  650070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banangkan-kokbanleng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโคกบรรเลง
ตำบล :
  บุฤาษี
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0848239143
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุฤาษี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง


นายสุดฉลอม เติมกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน