ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650071
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  650071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแกใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKAEYAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านแกใหญ่
ตำบล :
  แกใหญ่
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044518906
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/04/2464
อีเมล์ :
  bankaeyai11@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แกใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 15:06:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแกใหญ่


นายสมอ จารุทรัพย์สดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน