ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650073
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  650073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banarpon(sahamitsongkrou)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านอาโพน
ตำบล :
  แสลงพันธ์
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044528066
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มีนาคม 2478
อีเมล์ :
  banarponschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แสลงพันธ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)


นางทัศนีย์ เกิดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน