ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650074
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  650074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสน(พิทยศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sano(Pittayasuksa)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโสน
ตำบล :
  แสลงพันธ์
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0927891933
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  sano.pittayasuksa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แสลงพันธ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2561 เวลา 15:30:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)


นายอดิศักดิ์ ยืนยาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน