ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650075
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  650075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสลงพันบุณเยิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansalangpanboonaying
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแสลงพันธ์
ตำบล :
  แสลงพันธ์
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 15 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  g.rm.9@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แสลงพันธ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 15:43:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง


นายเติม ดวงดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน