ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพี้ยราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650080
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  650080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเพี้ยราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phia Ram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเพี้ยราม
ตำบล :
  เพี้ยราม
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0895845922
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2461
อีเมล์ :
  phiaram001@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพี้ยราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:09:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเพี้ยราม


นายประมวล อุ่นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน