ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650082
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  650082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKAKOH(LAEMRATNUKHROH) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกาเกาะ
ตำบล :
  กาเกาะ
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044576094
โทรสาร :
  044576037(รร.กาเกาะ)
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2462
อีเมล์ :
  bankakohlaem.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:13:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)


นางสิริวิมล ทองเชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน