ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650084
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  650084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraka(samnukngansalakkinbangsongkoh 74)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านระกาไกรสร
ตำบล :
  เพี้ยราม
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044558522
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2493
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพี้ยราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:46:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)


นายสันติศักดิ์ สุขสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน