ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามระกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650086
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  650086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามระกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAMRAKA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านระกากวย
ตำบล :
  กาเกาะ
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590199
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2495
อีเมล์ :
  khamraka.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:24:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามระกา


นายอนุสนธิ์ สำรวมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามระกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน