ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650090
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  650090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกวัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHOKWAT SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกวัด
ตำบล :
  นาดี
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044069285
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   1 เมษายน 2480
อีเมล์ :
  kokwatschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:17:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกวัด


นายปิยเดช จินดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน