ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650093
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  650093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านประทัดบุอาลอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPRATHATBUALO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านประทัดบุ
ตำบล :
  นาดี
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590193
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:10:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ


นางอรวรรณ อุ่นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน