ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำปูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650094
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  650094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตำปูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAMPUNG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านตำปูง
ตำบล :
  นาดี
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044558114
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2495
อีเมล์ :
  bantumpung.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:20:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตำปูง


นายทินกร พริ้งเพราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำปูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน