ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650096
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  650096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาเกาะระโยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKAKOARAYONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านหนองปรือ
ตำบล :
  ท่าสว่าง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0812652200
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง


นายถวิล สายสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน