ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650097
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  650097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำโรง-โคกเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSAMRONG-KHOKPHET SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสำโรง
ตำบล :
  ท่าสว่าง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sumrong-kokpetch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:25:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร


นางพรทิพย์ จันทน์หอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน