ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650098
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  650098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHASAWANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าสว่าง
ตำบล :
  ท่าสว่าง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044140023
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  banthasawangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:56:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง


นายสมพร จันทร์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน