ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มป่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650099
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  650099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านส้มป่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSOMPOY SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านส้มป่อย
ตำบล :
  ท่าสว่าง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590196
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sompoy_surin@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 09:11:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านส้มป่อย


นายเอกพงษ์ วรโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน