ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650102
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  650102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHOKYANG(BOONROT-BONUTIT) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านจะแกโกน
ตำบล :
  ท่าสว่าง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044590348
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2490
อีเมล์ :
  bankokyang.school028@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)


นายชัยวิชิต ขำคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน