ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650105
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  650105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะตาเมาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPATAMOU SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปะตาเมาะ
ตำบล :
  ตั้งใจ
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044712933
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตั้งใจ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:26:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ


ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร คงวิริยะศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะตาเมาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน