ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650106
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  650106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกระดาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGKRADAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านขวาง
ตำบล :
  ตั้งใจ
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  0819669892
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2843
อีเมล์ :
  nkd_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุรินทร์ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตั้งใจ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 14:12:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกระดาน


นายแดง ทองเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน