ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650107
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  650107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRASAI(DENPATHANA) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านระไซร์
ตำบล :
  ตั้งใจ
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044-069265
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  rasai_den@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตั้งใจ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:46:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)


นางสาวสุรีศรี วิศิษฎ์ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน