ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650108
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  650108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankamin(reaungratrungsan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโพธิ์งาม
ตำบล :
  เป็นสุข
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044581326
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  kaminschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เป็นสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)


นายภูวนาถ จินดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน