ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650109
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  650109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankamdeauratsongkrou
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเป็นสุข
ตำบล :
  เป็นสุข
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044518001
โทรสาร :
  044727939
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2462
อีเมล์ :
  poounited555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เป็นสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 12:10:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์


นายประเสริฐ บุญเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน