ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650111
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  650111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดินแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandindang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านดินแดง
ตำบล :
  เป็นสุข
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044517424
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เป็นสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:16:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดินแดง


นายวชิรุธ พลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน