ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระวี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650112
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  650112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านระวี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrawee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านระวี
ตำบล :
  เป็นสุข
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044590033
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1490
อีเมล์ :
  srn_124@surinarea1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เป็นสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:44:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านระวี



ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระวี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน