ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมพระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650114
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  650114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลจอมพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubarnchomphra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านกระทุ่ม
ตำบล :
  จอมพระ
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044581127
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๘
อีเมล์ :
  anubarnchompra@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:23:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ


นายชีวิน ทองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมพระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน