ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมพระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650116
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  650116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจอมพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchomphra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดงบัง
ตำบล :
  จอมพระ
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044581126
โทรสาร :
  044581126
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2446
อีเมล์ :
  pomchompra@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจอมพระ


นายสมชาย จารุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน