ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650117
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  650117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตากวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKHUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตากวน
ตำบล :
  ลุ่มระวี
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044581132
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2487
อีเมล์ :
  takhuan56@hotmaail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุ่มระวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 11:39:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตากวน


นายวีระพงษ์ มูลศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน