ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650118
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  650118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรมิตรวิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Traimitwittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านโคกสะอาด
ตำบล :
  จอมพระ
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044581128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2523
อีเมล์ :
  mana9962@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:36:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์


นายชรินทร์ หาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน