ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650121
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  650121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbukraeng-takhian(panutitwitthaya )
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านสระตาปาน
ตำบล :
  บุแกรง
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  0862512942
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2518
อีเมล์ :
  brukrangtakian@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุแกรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:47:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)


นางสาวสุรารักษ์ เนตรทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน