ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านว่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650122
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  650122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านว่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านว่าน
ตำบล :
  บุแกรง
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044590224
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤศจิกายน 2471
อีเมล์ :
  banwan_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุแกรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านว่าน


นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน