ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาแวะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650124
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  650124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอาแวะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banarwae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านอาแวะ
ตำบล :
  บุแกรง
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044069841
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  arwaeschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุแกรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:26:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอาแวะ


นายสุธี เพ่งพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาแวะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน