ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเค็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650126
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  650126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเค็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongkeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านดงเค็ง
ตำบล :
  เมืองลีง
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2485
อีเมล์ :
  dongkengschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองลีง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:19:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเค็ง


นายพงศ์ธร จิตรแม้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน