ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650128
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  650128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งนาค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungnak School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทุ่งนาค
ตำบล :
  เมืองลีง
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  0862627072
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  tungnakschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองลีง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:28:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาค


นายบุญยศ เป็นเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน