ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองลีง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650129
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  650129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองลีง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuangleeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเมืองลีง
ตำบล :
  เมืองลีง
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044576115
โทรสาร :
  044576115
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  bmlschool2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองลีง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 12:37:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองลีง


นายพิเชษฐ์ จินดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองลีง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน