ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650130
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  650130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannonglekprachapat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านหนองเหล็กตาช้าง
ตำบล :
  เมืองลีง
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044576217
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ย 2482
อีเมล์ :
  nonglekjp1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองลีง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 12:46:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์


นายสุดใจ กล้าหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน