ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650131
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  650131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลุ่มระวีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LOOMRAWEEVITAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบัว
ตำบล :
  ลุ่มระวี
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  0883775518
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มีนาคม 2498
อีเมล์ :
  loomravee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ลุ่มระวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11:05:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา


นายศักดิ์ชาย ทองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน