ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650132
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  650132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนงิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Noengiew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนงิ้ว
ตำบล :
  หนองสนิท
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044590036
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนิท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13:16:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว


นางสมทบ โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน