ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวารไพรศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650133
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  650133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวารไพรศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwanpaisri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวารไพรศรี
ตำบล :
  หนองสนิท
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  0817906807
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนิท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวารไพรศรี


นายสังวาล สืบมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวารไพรศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน