ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650134
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  650134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamrong(luangudomrak)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสำโรง
ตำบล :
  หนองสนิท
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  0818796216
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิ.ย. 1986
อีเมล์ :
  sumrongudom98@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนิท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:58:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)


นายดิเรก กระแสเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน