ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650136
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  650136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NHONGPLUANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองพลวง
ตำบล :
  ลุ่มระวี
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/10/2560
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุ่มระวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:18:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพลวง


นางบุผา สมัครสมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน