ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสนิท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650137
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  650137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสนิท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsanit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองสนิท
ตำบล :
  หนองสนิท
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044517425
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤศจิกายน 2471
อีเมล์ :
  srn_262@surinarea1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนิท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13:49:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสนิท


นายไพสาร สูตรตันติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนิท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน