ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650138
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  650138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonglekratwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองเหล็ก
ตำบล :
  ลุ่มระวี
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044581368
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2490
อีเมล์ :
  nonglekR@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุ่มระวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:47:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา


นายบุญชอบ สายยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน