ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650141
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  650141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanphangudomsomboonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านอุดม
ตำบล :
  ชุมแสง
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044590030
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  jps.school56@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:37:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา


นายวิวัฒน์ มั่นหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน