ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650142
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  650142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวียย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwiay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านรันเดงเบง
ตำบล :
  กระหาด
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044590275
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระหาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:09:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวียย


นายสิทธิพงษ์ ยิ่งมีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน