ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอันโนง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650143
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  650143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอันโนง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banunnong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านอันโนง
ตำบล :
  กระหาด
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044590027
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พ.ค. 2547
อีเมล์ :
  poonada621@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระหาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอันโนง


นางพุทธพร วงศ์รุจิโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอันโนง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน